За да направи общодостъпна идеята за голямото значение на старините за миналото на страната ни, Хермин неуморно ги проучва и популяризира. Изнасял е възторжени беседи по градове и села, влизал е в тясно съприкосновение с местните жители и е черпил всички ония сведения, които са били така необходими за нашето минало.