„Историческите паметници, могат да бъдат не само извор за познание и национална гордост, но чрез превръщането им в туристически обекти да бъдат създадени реални възможности за проучването и опазването им, за опознаването на българската култура по света и за развитие на националната икономика.“