Крепостта „Кастрици“ е разположена на морския бряг, на десетина километра североизточно от Варна, на нос „Св. Яни”, в северния край на Варненския залив, от където произлиза и едно от мената й „Ай-Яни-калеси”. До края на ХІХ в. е била наричана и „Чатал таш калеси”, по името на голяма раздвоена скала разположена тогава на 70 м в залива. Крепостта е посетена и описана за пръв път от Карел Шкорпил през 1899 г. Той прави окомерен план на видимите участъци от стената и провежда малки сондажни разкопки пред портата. Измерва с крачки видимите насипи над разрушените крепостни стени. Отбелязва и местата на няколко кули. По-късно теренът е оформен като парк.
При съвременните археологически проучвания, за пореден път е доказана изключителната наблюдателност и прецизност на Карел Шкорпил при описването и представянето на археологическите паметници.