През 1906 г. Варненското археологическо дружество /ВАД/ отправя молба до Министерството на народното просвещение за запазване на месемврийските /несебърските/ църкви от разрушение. Министерството натоварило Карел Шкорпил и бургаския окръжен архитект, да опишат църквите и да се вземат мерки за запазването им. По поискване на ВАД, Академията на науките в София е командировала през 1921 г. архитекта Александър Рашенов, който малко по-късно довършва описанието на църквите.

Арх. Александър Рашенов е първият доктор по арх. науки в България. Заедно с братята Шкорпил работи по проекта за бъдещата сграда на Варненския музей и базиликата в м. „Джанавар тепе“. През 1924 – 1939 г. е архитект в Народния археологически музей.