В първите години след Освобождението в България пристигат редица чужденци, сред които се откроява голямата група чешки специалисти, отличаващи се със завидна за времето си професионална подготовка – учители, инженери, музиканти, художници, лекари, аптекари, учени и др. Допринесла в значителна степен за развитието на българската просвета и култура, оставила дълбока следа със своите знания, труд и творчество на българска земя, тя спомага за бързото укрепване, развитие и благоденствие на българския народ.
Измежду всички тях се открояват фигурите на двамата братя Карел и Хермин Шкорпил. Установили се трайно в страната ни, оставайки до края на живота си, двамата се посвещават на България, приемайки я за своя втора родина и се превръщат в имена-символ на НАЧАЛОТО.
Символ на първите организирани научни исторически и археологически проучвания и на музейното дело в страната.