Вторият куб представя научната дейност на братята из цяла България. От първите им исторически и археологически проучвания, през създаването на музейна мрежа в страната и популяризиране на българското културно – историческо наследство, до „истински археологически открития“ – като идентифицирането на първата българска столица.