Тръгнали забързано, но уверено по следите на древно минало запазено през вековете по българските земи, Карел и Хермин Шкорпил не вървят по утъпканите пътища. Те не търсят лесното, красивото или сензационното в науката. Напротив – двамата обръщат внимание на археологическите паметници от всички исторически периоди, колкото и неугледни да са на пръв поглед.