Още с идването си в България братя Шкорпил разбират прекрасно какви възможности им дава тяхната нова родина и започват усилена дейност по проучване и популяризиране на скритите в нея древни съкровища. Основната им цел е била да запознаят българския народ с многобройните богатства на страната ни. Богатства, които са имали според тях, важно значение за издигане на нашето самочувствие като народ, наскоро получил свободата си.

Мотото на много от техните книги и брошури е „Познай себе си”, а повечето от техните публикации са били предимно на български език и то в големи за времето си тиражи.

Още в първата студия на Карел Шкорпил „Паметници из Българско“, той формулира смисъла на тяхната работа така: „Имаме единственото желание щото паметниците из Българско да подействуват: За пробуждане на почитание към родните старини, които са непосредствени свидетели на родната история и на родното съществувание и За пробуждането на народното чувство – тази животворна сила на народното съществувание.“.