Политика за защита на личните данни

Настоящият документ установява правилата, които „ БРАТЯ ШКОРПИЛ – ПАЗИТЕЛИ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ ” прилага при обработване на личните данни, предоставени от ползвателите (физически лица) на Уебсайт, достъпен на следния интернет адрес: http://cubes.museumvarna.com

" БРАТЯ ШКОРПИЛ – ПАЗИТЕЛИ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ " уважава Вашето право на личен живот и целенасочено го защитава.
" БРАТЯ ШКОРПИЛ – ПАЗИТЕЛИ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ " публикува този документ с цел да Ви информира за утвърдената политика и практика относно личните данни и начина, по който събира и използва вашата лична информация. Нашият Уебсайт е организиран така, че по принцип да позволява да го посещавате в интернет, без да се легитимирате или да давате каквато и да било лична информация.
За да можете лесно да намирате тази Политика, ние Ви осигуряваме достъп до нея, като я поставяме на нашата начална страница и в долната част на всяка уеб страница.