Дълго време братя Шкорпил са били привлечени и от т.нар. „Римска кула“ – най-високата част на откритите по-късно Римски терми във Варна, от II-III в. Интересът им нараснал с разкриването на нови зидове при извършени изкопни работи, но поради липса на средства нямало как да се предприемат системни археологически проучвания. Тяхната работа се ограничавала в това да търсят начини да се застъпят пред местните общински власти, да се спре строежът на нови сгради около старината; да се почисти големият насип от пръст, който я загрозява и да се оформи малък парк около руините. За да издействат това, те лансират хипотезата (вероятно с определена цел), че тук е станало подписването на мирния договор между хан Аспарух и византийския император Константин VII, за създаването на българската държава през 681 г.