През 1914 г. излиза подготвения от Карел Шкорпил след многогодишна теренна работа „Опис на старините по течението на река Русенски Лом“. Издаден като първа книга от поредицата „Материали за археологическата карта на България“, осъществена от Комисията за старините към Народния археологически музей, учредена през 1911 г. Според Закона за старините от 1911 г. Комисията трябва да изработи Археологическа карта на България, а книгата на Шкорпил е единствената, която се издава съобразно този закон и представя първия по време оглед на паметниците на миналото.

Описът показва основните археологически старини в региона на Русе и става достоверен източник за облика и богатството на историко-археологическото наследство на Поломието. Част от представените обекти днес вече не съществуват, което прави изданието изключително ценно. Текстът изобилства от описания на материални и нематериални старини, записвани по време на обиколките на Шкорпил из Поломието през 1887, 1892 и 1912 г.

Сред описаните археологически паметници са два интересни обекта от района на град Попово, проучени и описани за първи път от Карел Шкорпил – Ковачевско кале, което нарича с името „Ковачовешко кале“, поради близостта на крепостта до село Ковачовец (дн. село Ковачевец) и Крепчанският скален манастир, открит и описан за първи път от Шкорпил през 1910 г., в който намира интересен скален надпис на кирилица и го документира.