Братя Шкорпил правят редица обиколки с научна цел из различни части на страната, като особено деен в това отношение е Карел Шкорпил. Обхождат основно редица трудно достъпни райони във Варненско, части от Североизточна България и цялото крайбрежие на Черно море. В резултат на тези пътувания, те откриват за науката десетки тракийски светилища и селища, събират многобройни паметници свързани с траките: оброчни плочки, керамика, оръжие и др. В продължение на десетки години натрупват ценни данни за местата на многобройните светилища, открити от тях.
Ценността на техните сведения се засилва от фактът, че сега голяма част от тези обекти вече не съществуват.