От вниманието на братя Шкорпел не убягват и многобройните изображения на конни божества, откривани във всички краища на България. През 1892 г. излиза първата им обширна статия по тази тема: „Надписи и изображения на конници из разни краища на България”. В нея, освен многобройните описани и илюстрирани паметници, те изказват мнението, че оброчните плочки с изображения на конници са свързани и са характерни именно за тракийската религия.
И действително – времето доказа, че най-разпространеното божество в тракийските земи през римската епоха, което е имало и твърде разнообразни функции е т. нар. от тях Тракийски конник. То е било широко почитано на Балканите от І в. пр. Хр. до ІV в. (дори и след приемането на християнството за официална религия в Римската империя през 330 г.), но също и от немалка част от заселниците в римските провинции Долна и Горна Мизия и Тракия от други части на империята: гърци, римляни, жители от източните и западните провинции.
Тази своя теза братя Шкорпил продължават да поддържат и подкрепят с нови материали в редица други, по-късни статии, където представят и коментират надписите по някои от тези релефи.