Братя Шкорпил популяризират Варна с изложбата „Варна в картини”

Изложбата „Варна в картини” е още една интересна инициатива за разпалване интереса на местното населението към родния край. Идеята за нейното организиране е на Хермин Шкорпил. Изложбата е тържествено открита през месец юли 1912 г., със специална беседа на Хермин за значението на старите...
Прочети още...

Хермин Шкорпил – един от основателите на Българската археология

Отговаряйки на апела на Министерството на Източна Румелия, Хермин Шкорпил пристига в България през 1880 г., времето когато се създават първите гимназии в Пловдив и в Сливен. Времето, когато българската държава /Източна Румелия/ едва започва да изгражда своята образователна система и няма достатъчно...
Прочети още...

Братя Шкорпил и зараждането на идеята за подводна археология в България

За начало на подводната археология в света е прието случайното откриване от ловци на сюнгери на останките от корабокрушение, датирано в I в. пр. Хр., край о-в Антикитера през 1900 г. Изваждането на повърхността и транспортирането до Атина на товара на потъналия кораб – антични гръцки и римски...
Прочети още...

„Най-живописната и най-красивата местност под склоновете на Добруджанската равнина“

„Най-живописната и най-красивата във всяко отношение част на крайбрежията в България се намира под стръмните склонове на Добруджанската висока равнина, между селата Кестрич и Екрене, на 14 км от Варна. Тук се намират развалините на най-стария и в древните времена най-прочут манастир на Черномо...
Прочети още...

Принцовете Борис и Кирил разглеждат Аладжа манастир

„През ноември 1907 г., Аладжа манастир е посетен принцовете Борис и Кирил, които се любуват на живописната местност и с голямо любопитство разглеждат скалната черква, пещерите „Каранлъ-маара“ (Катакомбите) и по скалната пътека се качват до параклисчето, залепено като лястовиче гнез...
Прочети още...

Първи окомерни скици на Аладжа манастир

Голяма част от черновите бележки на Карел Шкорпил, свързани с проучванията на Аладжа манастир (на брой около 100) се пазят в научния архив на Шкорпил в БАН. В архива на Варненският археологически музей също има запазени документи. Сред тях са две окомерни скици, правени въз основа на наблюденията на...
Прочети още...

„Дармаданци“ – туристи и „ловци“ на старини

„Туристиката е тясно свързана със събирането на старини. Благодарение на туристите са били открити доста старини. Известно Ви е, че варненските туристи „Дармаданци”, запазиха Аладжа манастир и построиха там, със съдействието на Окръжният съвет, една стаичка за туристи.“ Шк...
Прочети още...

Археологическа конференция във Варна и Аладжа манастир

На 16-20 юли 1911 г., във Варна се провежда Втора археологическа конференция, на която присъстват делегати от археологическите дружество в Шумен, Преслав, Търново, Плевен, Видин, Стара Загора, Казанлък и Варна.             На четвъртият ден о...
Прочети още...

Първа научна публикация за Аладжа манастир

Още при първото си идване във Варна през 1887 г. Карел Шкорпил проявява жив интерес към Аладжа манастир. През 1892 г. в „Сборник за народни умиротворения, наука и книжнина“ излиза първата научна публикация за манастира, подписана от двамата братя.
Прочети още...

Братя Шкорпил и културния туризъм

Съществени са заслугите на братя Шкорпил и към полагане основите на международния туризъм в България и развитието на Варна като туристически център. Тази своя дейност те подчиняват на основната цел в живота си – популяризирането и опазването на българските старини. Оценявайки по досто...
Прочети още...