„Дамски комитет“ при Варненското археологическо дружество

През месец април 1927 г. е основан „Дамския комитет“ при Варненското археологическо дружество. Целта му е била да се грижи за благоустройството на старината „Аладжа манастир“ в домакинско отношение. За реализиране на целите си Комитетът е извършвал продажба на различни предм...
Прочети още...

Братя Шкорпил и началото на музейното дело във Варна

Двамата братя оставят дълбока следа в културно-историческата памет на град Варна. Изборът им за Варна не е случаен. В едно свое писмо Карел Шкорпил пише: „Варна е имала най-славната история между всички днешни градове […]  Тя е била най-важният пункт на Западното Черноморие от ус...
Прочети още...

Шареният Манастир

„Аладжа (шарен) манастир е една от най-живописните местности във Варненско. Той се пази от Варненското археологическо дружество от 1901 година насам, съгласно закона на старините. Варненското археологическото дружество, вярно на своите цели, начерта план и насочи своята дейност в две посоки...
Прочети още...

През погледа на Х. и К. Шкорпил

"Една от най-живописните и интересни местности на нашето Черноморско крайбрежие е безспорно пещерния манастир Аладжа. Когато стигнеш до вратника на манастирската ограда, учуден оставаш от чудесната гледка, която се изпречва пред тебе. Гледаш една висока скална стена, продупчена и напъстрена....
Прочети още...

Старини близо до Аладжа Манастир

„От скалната стена на Аладжа манастир към север (чак до с. Екрене, дн. Кранево) се простира хубавата гора Хачука, която е една от най-запазените гори във Варненско и служи за удовлетворение нуждите не само на околното население от Варненската и Балчишката околии, но и на далечните безгористи с...
Прочети още...

Братя Шкорпил и Аладжа Манастир

"Нигде природата и човешкия труд не са събирали толкова много красота и ценности на толкова малко пространство, както тук.“.  „Няма по-добро място от това за възвеличаване на Бога и неговото прекрасно творение.“ Карел Шкорпил   "Най-живописната и най...
Прочети още...

Легенди от Аладжа Манастир

В много от записките на Карел Шкорпил, в ежегодните Отчети и Известията на ВАД са публикувани поверия и легенди за старината Аладжа манастир, разказвани от местното население. Най-често срещаната е тази за тайнствения монах „Рим папа”, „Имри поп”, „Урум папаз” или...
Прочети още...