Братя Шкорпил притежавали изключително чувство за историчност. Те осъзнавали много добре значението на всеки документ, предмет, снимка или спомен за историята на новоосвободените българи и за издигането на тяхното национално самочувствие. Затова те събират и документират всичко, което са мислили за важно за миналото на Варна и населението във Варненско – етнографски и възрожденски материали и документи, оръжие, икони, рисунки, снимки и др. Успяват да закупят от антикварни къщи в чужбина ценни гравюри от града, правени през първата половина на XIX в., издания, където са публикувани подобни материали и описания. От името на Варненското археологическо дружество поръчват на съотечественика си инж. Кноб, тогава служител във Варненската община, да нарисува с акварелни бои най-характерните улици, отделни сгради, интериори и архитектурни детайли от старата част на Варна, все още доста запазени в края на XIX и началото на XX в.

Братя Шкорпил заснемат с личният си фотоапарат стари сгради и улици, както и по-важните събития от живота на бурно развиващия се град, събират документални и веществени материали и данни за тях, за неговото икономическо, просветно и културно развитие, за бита, етнографското разнообразие и селската архитектура във Варненско, за различни исторически и природни забележителност и т.н.

Благодарение на тяхната неуморна събирателска дейност, от някогашния малък Варненски музей събрал всички свои експонати в една таванска стаичка, днес във Варна има няколко музея с различна насоченост и богати експозиции и фондове, чиято основа като сбирки е поставена именно от двамата братя – Карел и Хермин Шкорпил.