Братя Шкорпил правят първите проучвания на скални гробници, светилища и църкви, издълбани от древността на различни места из страната. Изследват подробно районите по течението на р. Русенски Лом и нейните притоци, в Провадийско, Шуменско, Силистренско и др. Тези проучвания изисквали особени усилия, тъй като повечето скални обители се намират на трудно достъпни или недостъпни места. Въпреки почти пълната липса на археологически материали в повечето от тях, двамата правилно отбелязват, че част от тези гробници трябва да се свържат с  траките.