„Русенският период“ на братя Шкорпил е основополагащ за музейното дело в града, чрез откритите от Карел Шкорпил тук и в региона археологически обекти и събраните от Хермин експонати, обявени официално на 1 януари 1904 г. под името Археологически музей при реална гимназия „Княз Борис“. Карел прави първите проучвания и на богатото със старини поречие на р. Русенски Лом през 1887 и 1892 г., както и през 1912 г., като пратеник на Комисията за старините при Народния археологически музей. Той ги систематизира и описва в издадената през 1914 г. първа книга от Материали за археологическа карта на България, която по думите на археолога д-р Богдан Филов – „Ще остане като образец и на бъдещите изучавания от този род“.