„Дядо Карел Шкорпил – та кой във Варна и в България из средите на учения свят не познаваше тоя голям учен, винаги готов да бъде полезен, пълен с хумор и олимпийско спокойствие? Кой не се считаше задължен да се запознае с него и да чуе от откривателя на българската Абоба, стълбът на Първото ни царство, за особената и оригиналната култура на най-старите ни българи, които са били и по природа моряци, защото в живота си са били свързани с големите реки Волга и Дунав, нееднократно минавани от тях.
     Учени от мащаба на дядо Карел, бяха от тия, които в Третото българско царство разкриваха на българския народ, голямото значение на морето и Дунава.
     Нека всички се проникнем от мисълта, че в основата на всяко дело, а следователно и в „българското“, лежи преди всичко науката, неоспоримия сътрудник на истината и на човешкия прогрес.
     Дядо Карел не само с голяма любов, но и с вещина реди морския музей във Варна, първо дело в нашата дълга история от основаването на Царството ни до днес.“.