На 14 февруари 1915 г. Народното събрание решава: „ … отстъпва на Варненската градска община за нуждите на ВАД на безсрочно ползване държавната гора при „Аладжа манастир“ … , която гора Дружеството да култивира, украси и преобърне в народен парк,, като  запазва съществуващите в местността старини“.

В продължение на няколко десетилетия ВАД и Окръжния музей във Варна, по инициатива на братя Шкорпил, превръщат дадената на Дружеството гора в уютно и приятно за почивка място. Голяма част от гората е паркоустроена. Прекарани са удобни пътища от село Кестрич /дн. Виница - квартал на Варна/ до Аладжа манастир и оттам до Узун Кум /дн. „Златни пясъци“/, където се построява бюфет и се създава цветна градина. Насаждат се десетки декари лозя и овощни градини. Настоятелството на Дружеството се надява, че ще събере парични средства, необходими за построяване на музейна сграда. С извършените стопански мероприятия обаче, Дружеството едва покрива разходите си. Дейността му е по-резултатна най-вече в превръщането на гората в народен парк. И ако днес ние се възхищава от природата на световноизвестния наш курорт „Златни пясъци“, то изключителни заслуги за това имат ВАД и Окръжния музей, в лицето на братя Шкорпил, които в продължение на няколко десетилетия превръщат непристъпната гора в едно от най-красивите кътчета на нашето Черноморско крайбрежие.

Хижа К. Шкорпил и К. Шкорпил

Виж още:: "Най-живописната и най-красивата местност под склоновете на Добруджанската равнина“