ЧУВСТВО ЗА ИСТОРИЧНОСТ

•    Наталия Енева
•    192 страници
•    ОНГЪЛ

Това е най-пълното до момента издание за живота и делото на братя Шкорпил.
Книгата „Чувство за историчност“ е посветена на 160-годишнините от рождението на двамата братя, които се навършват съответно през 2019 г. (Карел Шкорпил - 1859-1944 г.) и 2018 г. (Хермин Шкорпил - 1858-1923 г.).
Авторът Наталия Енева,  е включила в сборника изключително богат снимков материал, свързан с живота и дейността на братя Шкорпил. Това прави изданието по-достъпно за широк кръг от читатели – от ученици до любители на научнопопулярни четива и учени.
В книгата са разгледани най-важните моменти от живота на всеки от двамата братя; тематично са представени различните области, в които те работят: проучванията им във Варна и Варненско, приносът им за създаване на музейното дело, научната археология и културния туризъм в България, проучванията на тракийската култура, на първата българска столица Плиска, на Аладжа манастир и много други.
Плюс за изданието е библиографската справка с публикациите на двамата братя.

„Карел и Хермин Шкорпил посвещават на природните богатства на България и на историческото минало на българския народ своя съзнателен творчески живот. Избират България за своя втора Родина и остават в недрата на българската земя за вечни времена“.

Наталия Енева

Още информация за книгата тук: