ЧУВСТВО ЗА ИСТОРИЧНОСТ

•    Наталия Енева
•    212 страници
•    ОНГЪЛ
•    Варна, 2022
•    Цена:  30.00 лева

Това е най-пълното до момента издание за живота и делото на братя Шкорпил.
Книгата „Чувство за историчност“ е сборник посветен на Карел и Хермин Шкорпил - пазители на историческата памет.
Авторът Наталия Енева,  е включила в сборника изключително богат снимков материал, свързан с живота и дейността на братя Шкорпил. Това прави изданието по-достъпно за широк кръг от читатели – от ученици до любители на научнопопулярни четива и учени.
В книгата са разгледани най-важните моменти от живота на всеки от двамата братя; тематично са представени различните области, в които те работят: проучванията им във Варна и Варненско, приносът им за създаване на музейното дело, научната археология и културния туризъм в България, проучванията на тракийската култура, на първата българска столица Плиска, на Аладжа манастир и много други.
Плюс за изданието е библиографската справка с публикациите на двамата братя.

„Карел и Хермин Шкорпил посвещават на природните богатства на България и на историческото минало на българския народ своя съзнателен творчески живот. Избират България за своя втора Родина и остават в недрата на българската земя за вечни времена“.

Наталия Енева