Братя Шкорпил имат голяма заслуга и за полагане основите на международния туризъм в България и развитието на Варна като важен туристически център. Целта и на тази им дейност е популяризирането и опазването на древните паметници.

Оценявайки значимостта на българските исторически и природни забележителности, братята стигат до едно прозрение, че "историческите паметници могат да бъдат не само извор на познание и национална гордост, но чрез превръщането им в туристически обекти да бъдат създадени реални възможности за проучването и опазването им, за опознаване на българската култура по света и за развитието на националната икономика.".
През 1912 г. братя Шкорпил и други членове на Варненското археологическо дружество посрещат 35 гости от Чехия, които посещават музейната сбирка в Девическата гимназия и околностите на град Варна /Аладжа манастир, Побити камъни/.

През 1921 г. Настоятелството на Варненското археологическо дружество взема решение да бъде разрешено на група учители от Прага да си устроят лятна колония в местността Узун-кум.
През 1926 г. в качеството си на почетен консул на новооткритото Чехословашко консулство във Варна, Карел Шкорпил приема и настанява със съдействието на местните власти в околността на града 1100 организирани туристи от Чехословакия.

Тези събития са едни от първите прояви на организирания международен туризъм в България.