Още при първото си идване във Варна през 1887 г. Карел Шкорпил проявява особен интерес към Аладжа манастир.

През 1892 г. в „Сборник за народни умиротворения, наука и книжнина“ излиза първата научна публикация за манастира, подписана от името и на двамата братя.