На 16-20 юли 1911 г., във Варна се провежда Втора археологическа конференция, на която присъстват делегати от археологическите дружество в Шумен, Преслав, Търново, Плевен, Видин, Стара Загора, Казанлък и Варна.

            На четвъртият ден от конференцията (19 юли - събота), по програма е предвиден излет до пещерния Аладжа манастир.

„Манастирът беше посетен на 19 юли от делегатите на Втората археологическа конференция. Те заминаха с военния катер до пограничния пост до пограничния пост „Бял манастир“ (погрешно наричан така вместо „Аладжа“) и от там пеша до близкия манастир. Делегатите останаха учудени от живописното положение на манастира и от хубавата гледка към близкия гр. Балчик и Геларето (дн. Калиакра)“

 Шкорпил

VI годишен отчет на ВАД за 1911 г.

Решенията на конференцията са напечатани в особена книжка, в нея е поместен и „законопроекта за старините и музеите, изработен от втората археологическа конференция въз основа на нинедействащият закон за старините и закона за народното просвещение.“

Делегатите от Втората археологическа конференция във Варна пред скалния Аладжа манастир /19 юли 1911 г./

Делегатите от Втората археологическа конференция във Варна пред скалния Аладжа манастир /19 юли 1911 г./

Програмата на конференцията и Протокол 1

Програмата на конференцията и Протокол 1