На 16 - 20 юли 1911 г. във Варна се провежда Втората археологическа конференция, на която присъстват делегати от археологическите дружество в Шумен, Преслав, Търново, Плевен, Видин, Стара Загора, Казанлък и Варна.

            На четвъртия ден от конференцията (19 юли - събота), по програма е предвиден излет до пещерния Аладжа манастир.

„Манастирът беше посетен на 19 юли от делегатите на Втората археологическа конференция. Те заминаха с военния катер до пограничния пост „Бял манастир“ (погрешно наричан така вместо „Аладжа“) и от там пеша до близкия манастир. Делегатите останаха учудени от живописното положение на манастира и от хубавата гледка към близкия гр. Балчик и Геларето (дн. Калиакра)“

 Шкорпил,

VI годишен отчет на ВАД за 1911 г.

 

Решенията на конференцията са напечатани в специална книжка, в която е поместен и „законопроектът за старините и музеите, изработен от втората археологическа конференция въз основа на нинедействащият закон за старините и закона за народното просвещение.“

Делегатите от Втората археологическа конференция във Варна пред скалния Аладжа манастир /19 юли 1911 г./

Делегатите от Втората археологическа конференция във Варна пред скалния Аладжа манастир /19 юли 1911 г./

Програмата на конференцията и Протокол 1

Програмата на конференцията и Протокол 1