„Туристиката е тясно свързана със събирането на старини. Благодарение на туристите са били открити доста старини. Известно Ви е, че варненските туристи „Дармаданци” запазиха Аладжа манастир и построиха там, със съдействието на Окръжният съвет, една стаичка за туристи.“

Шкорпил,

III годишен отчет на ВАД за 1908 г.


Карел Шкорпил вурху скалата "Дармадан", зад него се вижда Аладжа манастир

 

 

С деца пред манастира

К. Шкорпил и сподвижници на посещение на Аладжа манастир