„Туристиката е тясно свързана със събирането на старини. Благодарение на туристите са били открити доста старини. Известно Ви е, че варненските туристи „Дармаданци” запазиха Аладжа манастир и построиха там, със съдействието на Окръжният съвет, една стаичка за туристи.“

Шкорпил,

III годишен отчет на ВАД за 1908 г.

 

С деца пред манастира

К. Шкорпил и сподвижници на посещение на Аладжа манастир