„Най-живописната и най-красивата във всяко отношение част на крайбрежията в България се намира под стръмните склонове на Добруджанската висока равнина, между селата Кестрич и Екрене, на 14 км от Варна. Тук се намират развалините на най-стария и в древните времена най-прочут манастир на Черноморския бряг – Св. Троица или Аладжа манастир, който съгласно решението на върховната държавна археологическа комисия в София, утвърдено от Министерството на народното просвещение се намира под охраната на Варненското археологическо дружество.

            Под манастира, на брега на морето, се намира най-хубавият широк морски плаж, наречен Узун-кум (Дълъг пясък), с дължина повече от 1,5 км. Зад пясъка е единствената запазена част от гората „Хачука“, която лесно може да се обърне в един естествен английски парк. Цялото място със своето запазено положение, с превъзходен климат, с изобилни извори и с други преимущества, по мнение на доктори-специалисти, е най-доброто място за образуване на един първостепенен курорт, отдалечен от шумния градски живот.

            С осъществяване на подобно начинание Археологическото дружество може да си набави с времето значителни средства за пълно построяване на музея, за неговата поддръжка и за други културни задачи в град Варна и окръга.“

Председател на ВАД:

Х. Шкорпил,

IX годишен отчет на ВАД за 1915 г.

/из писмо до кмета на град Варна/.

Н.В.Цар Борис III, адютантът му капитан Коста Скутунов (пред лодката) и компания на плажа на Узун Кум (Златни пясъци), заснети на 13 юли 1922 г.

Виж още:: Златни пясъци – „рожба“ на братя Шкорпил