Третият куб ще е посветен на интересите им свързани с естествените науки.

Работата на братята археолози Карел и Херман Шкорпил са богати на информация за множество български пещери („Изкопаеми богатства, изнамерени досега в целокупна България” (1882 г.), „Природни богатства на целокупна България” (1884 г.) и „Кражски явления в България” (1900 г.). През 1891 г. започват и първите археологически разкопки край Дряново.

"Богатствата, които крие земята ни в недрата си, се намират още в онова състояние, в което природата ги е създала, те са още непокътнатите богатства на народа ни. Ние малко мислим за тях и никак не се приготовляваме да бъдем в състояние сами да ги открием и да се ползуваме от тях. Да не мислим, че чужденците спят! Веднъж минали нашите богатства в техни ръце, тогава нека се опростим с тях и да се готвим да станем слуги."
 

Х. и К. Шкорпил
"Изкопаеми богатства на България" (1882)