Третият куб е посветен на интересите им свързани с естествените науки.