Показваме ви писмо от Тайният кабинет на Негово Царско Височество Князът до председателя на Варненското Археологическо Дружество, Хермин Шкорпил.
Публикували сме оригинала и транскрибирана версия.


София, 19 декември 1907 г.


Господине Председателю
/Господин Х. В. Шкорпил, Председател на Археологическото Дружество - Варна/

    Чест ми е да Ви явя, че Негово Царско Височество Господарът прие със задоволство Вашето писмо от 9 того, с което му донесохте, че сте Го избрали за почетен член на Варненското Археологическо Дружество.
    Господарът благоволи да ме натовари да Ви замоля да предадете на членовете на дружеството Неговата благодарност за вниманието, с което сте Го почели, и уверението че Той с жив интерес следи полезната деятелност, що Вашето дружество проявява за откриването и съхранението на старините във Варненския край.
    Приемете, Господине Председателю, уверение в моята почит.
    
    Началник на Тайния Кабинет – Страшимир Добрович