Група варненски учители от мъжката гимназия, начело с Карел Шкорпил, поставили началото на музейното дело в града. Обладани от любов към историческото ни минало, изграждат една дружинка за провеждане на екскурзии за събиране на старини из околностите на Варна.