След като завършва Института по политехника в Прага, Хермин Шкорпил изучава „Природни науки“ със специализация „Минералогия и ентомология“ в университетите в Прага и Лайпциг.
През септември 1880 г., вече дипломираният Хермин, пристига в България, търсейки възможности за назначение на учителско място. Независимо, че по това време българската държава /Източна Румелия/ едва започва да изгражда своята образователна система и няма достатъчно квалифицирани кадри за целта, изискванията към учителите, особено към чужденците били твърде големи и кандидатите трябвало да преодолеят доста трудности и бариери. Назначенията били централни от Министерството на народното просвещение, а препоръчителната процедура имала особено голяма стойност. Важно условие било и съвършеното владеене на български език.
Хермин пристига първо в Габрово. От писмо до братовчед му Константин Иречек, с дата 22 /10/ септември 1880 г., разбираме че той е пристигнал в града, с ясната идея да се запознае с българския език. И с голямата нагласа и намерения за едновременна изследователска дейност „поради обстоятелството, че тоя град лежи най-близо до геологически малко проучения Балкан“. Хермин описва сърдечният прием на Райчо Каролев, директор на габровската петокласна реална гимназия и изказва надеждата, без да отправя директно формулирана молба, за евентуално учителско назначение.
Няколко месеца по-късно, Хермин е вече в Пловдив, повикан от директора на образованието Йоаким Груев. В писмо от 27 февруари 1881 г., той споделя трудния период, през който е преминал и най-вече за езиковите си проблеми. Въпреки всичко, той очаква подписването на тригодишен договор, което се налага от голямата „нужда от учител по природни науки и особено за уроци по химия“, както научаваме от предното писмо.
Габрово е първият от няколкото български града в които е живял и работил Хермин Шкорпил - два пъти учител в Пловдив, след това в Сливен, София, Русе и във Варна, където се пенсионира. Хермин разбира прекрасно какви възможности му дава неговата нова родина. По собствено желание той се мести от град на град, за да може да опознае и да проучи по-добре уникалните природни богатства и скритите в нея древни съкровища.