Първи окомерни скици на Аладжа манастир

Голяма част от черновите бележки на Карел Шкорпил, свързани с проучванията на Аладжа манастир (около 100 на брой) се пазят в научния архив на Шкорпил в БАН. В архива на Варненският археологически музей също има запазени документи. Сред тях са и две окомерни скици, правени въз основа на наблюденията...
Прочети още...

„Дармаданци“ – туристи и „ловци“ на старини

„Туристиката е тясно свързана със събирането на старини. Благодарение на туристите са били открити доста старини. Известно Ви е, че варненските туристи „Дармаданци” запазиха Аладжа манастир и построиха там, със съдействието на Окръжният съвет, една стаичка за туристи.“ Шко...
Прочети още...

Археологическа конференция във Варна и Аладжа манастир

На 16 - 20 юли 1911 г. във Варна се провежда Втората археологическа конференция, на която присъстват делегати от археологическите дружество в Шумен, Преслав, Търново, Плевен, Видин, Стара Загора, Казанлък и Варна.             На четвъртия ден...
Прочети още...

Първа научна публикация за Аладжа манастир

Още при първото си идване във Варна през 1887 г. Карел Шкорпил проявява особен интерес към Аладжа манастир. През 1892 г. в „Сборник за народни умиротворения, наука и книжнина“ излиза първата научна публикация за манастира, подписана от името и на двамата братя.
Прочети още...

Братя Шкорпил и културния туризъм

Братя Шкорпил имат голяма заслуга и за полагане основите на международния туризъм в България и развитието на Варна като важен туристически център. Целта и на тази им дейност е популяризирането и опазването на древните паметници. Оценявайки значимостта на българските исторически и природни з...
Прочети още...

„Дамски комитет“ при Варненското археологическо дружество

През месец април 1927 г. е основан „Дамския комитет“ при Варненското археологическо дружество. Целта му е била да се грижи за благоустройството на старината „Аладжа манастир“ в домакинско отношение. За реализиране на целите си Комитетът е извършвал продажба на различни предм...
Прочети още...

Братя Шкорпил и началото на музейното дело във Варна

Двамата братя оставят дълбока следа в културно-историческата памет на град Варна. Изборът им за Варна не е случаен. В едно свое писмо Карел Шкорпил пише: „Варна е имала най-славната история между всички днешни градове […]  Тя е била най-важният пункт на Западното Черноморие от ус...
Прочети още...

Шареният Манастир

„Аладжа (шарен) манастир е една от най-живописните местности във Варненско. Той се пази от Варненското археологическо дружество от 1901 година насам, съгласно закона на старините. Варненското археологическото дружество, вярно на своите цели, начерта план и насочи своята дейност в две посоки...
Прочети още...

През погледа на Х. и К. Шкорпил

"Една от най-живописните и интересни местности на нашето Черноморско крайбрежие е безспорно пещерния манастир Аладжа. Когато стигнеш до вратника на манастирската ограда, учуден оставаш от чудесната гледка, която се изпречва пред тебе. Гледаш една висока скална стена, продупчена и напъстрена....
Прочети още...

Старини близо до Аладжа Манастир

„От скалната стена на Аладжа манастир към север (чак до с. Екрене, дн. Кранево) се простира хубавата гора Хачука, която е една от най-запазените гори във Варненско и служи за удовлетворение нуждите не само на околното население от Варненската и Балчишката околии, но и на далечните безгористи с...
Прочети още...