БРОШУРА - КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ МУЗЕЙ

На 11 декември 1921 г. във Варна се отбелязва 25-годишнината от основаването на Варненския музей[1] и 20-годишнината на Варненското археологическо дружество[2]. По този повод се издава брошурата „Какво може да се види във Варненския музей“. Интересно и любопитно издание, дело на Варненск...
Прочети още...

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ МУЗЕЙ

Представяме на вашето внимание една интересна брошура на Варненското археологическо дружество. Тя е издадена по повод 20 годишнината на дружеството и откриването на музея в друго помещение на девическата гимназия. Запазили сме оригиналния правопис характерен за началото на XX век.   На 1...
Прочети още...

Джанавар тепе и ВАД

През 1915 и 1919 г., под ръководството на Хермин Шкорпил, се провеждат мащабните разкопки в м. Джанавар тепе край Варна, където е разкрита уникална по своя план раннохристиянската базилика от V-VI в., с прекрасни мозайки и богата мраморна украса. Под олтара е открит единственият в света и до днес ко...
Прочети още...

КАРЕЛ ШКОРПИЛ - 62 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛ

д-р Милена Георгиева Началото и новите насоки на образователната система след Освобождението  на България през 1878 г. се полагат още по време на Временното руско управление от проф. Марин Дринов. По негова идея и покана, в края на 1879 г. в Княжество България пристига на служба Константин...
Прочети още...

Тодор Цанев - пазач на народната старина „Аладжа манастир“

През годините по различни снимки и картички от Аладжа манастир се забелязва една дребна фигура с дълга брада, винаги в тъмни дрехи, будеща любопитство и интерес. Това е скитникът Тодор Цанев, пазач на народната старина „Аладжа манастир“, родом от Белослатинското село Сокач, Врачанско. За...
Прочети още...

Християнските паметници във Варна и Варненско

Важна част от проучванията на Хермин и Карел Шкорпил във Варна са свързани с християнството и неговите паметници в града и околностите му. С оскъдните средства на Дружеството и събраните волни пожертвования, двамата разкопават или частично проучват няколко раннохристиянски базилики - на ул. „Х...
Прочети още...

Писмо изпратено от Тайният кабинет на Негово Царско Височество Князът

Показваме ви писмо от Тайният кабинет на Негово Царско Височество Князът до председателя на Варненското Археологическо Дружество, Хермин Шкорпил. Публикували сме оригинала и транскрибирана версия. София, 19 декември 1907 г. Господине Председателю /Господин Х. В. Шкорпил, Председател на А...
Прочети още...

ВАРНЕНСКИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ - Юбилеен лист

Въ неделя, на 11 того, въ музейната зала на Девическата гимназия въ присъствието на кмета г- н Мирски и членовете на археологическото дружество стана откриванието на скромния археологически музей при Дружеството. По този случай председателя X. Шкорпил въ няколко думи направи единъ прегледъ на стар...
Прочети още...

Златни пясъци – „рожба“ на братя Шкорпил

На 14 февруари 1915 г. Народното събрание решава: „ … отстъпва на Варненската градска община за нуждите на ВАД на безсрочно ползване държавната гора при „Аладжа манастир“ … , която гора Дружеството да култивира, украси и преобърне в народен парк,, като  запазва с...
Прочети още...

„Чувство за историчност“

Братя Шкорпил притежавали изключително чувство за историчност. Те осъзнавали много добре значението на всеки документ, предмет, снимка или спомен за историята на новоосвободените българи и за издигането на тяхното национално самочувствие. Затова те събират и документират всичко, което са мислили за...
Прочети още...