Изложбата „Варна в картини” е още една интересна инициатива за разпалване интереса на местното населението към родния край. Идеята за нейното организиране е на Хермин Шкорпил. Изложбата е тържествено открита през месец юли 1912 г., със специална беседа на Хермин за значението на старите български постройки и тяхното запазване. Експозицията съдържала чертежи и планове на древни паметници, открити в града и неговата близка околност, стари карти и картини. Главно място заемали цветните рисунки-акварели и фотографии на улици, стари сгради, панорами на части от града, стари чешми, някои живописни местности като Побити камъни, устието на р. Камчия и Лонгоза, Аладжа манастир и др. В експозицията влизали и над двадесет великолепни акварелни рисунки на живеещия по това време в града инженер Индржих Кноб.

Изложбата предизвикала огромен интерес сред гражданите и гостите на града. Издаден бил и каталог към нея.