„Добри спомени е оставил у мен учителя по дескриптивна геометрия и отечествена география Карл Шкорпил, който по-късно, през краткото му учителстване във Варненската гимназия, беше и директор. Неговите преподавания по дескриптивна геометрия, състоящи се главно в решаване на задачи, бяха наистина часове за развитие на въображението. Винаги засмян, благ, с добрите си съвети той беше спечелил учениците. И днес още пазя записките си по дескриптивна геометрия и при прелистването им си спомням много щастливи минути от ученичеството си. Географията той преподаваше с голям жар, като същински българин, а не чужденец.“.

Проф. П. Бакалов
Из СПОМЕНИ от
ученичеството ми във Варненската мъжка гимназия
през учебната 1894-1898 г.

/Юбилеен сборник на ВДМГ „Фердинанд I“ 1879-1929, Варна, 1930/


 

За часовете по география е запазен и спомена на Ал. Радославов:


    „Дойде часът по география, нова изненада. Учителят обръща черната дъска, виждаш начертани границите на България. Учителят почва да чертае Стара планина и да нанася всички върхове и проходи, като обяснява и всички исторически събития, станали около проходите не само от нашата история, но и от времето на римляните, разкрива какви природни богатства се таят в недрата на Стара планина и как нейните гори са давали убежище на дейците на нашето пробуждане и освобождение. Всички ученици чинно и смирено нанасяха в своите тетрадки онова, което учителят чертаеше и си вземаха бележка за събитията, станали в обичния ни Балкан. Този учител е господин К. Шкорпил, голям радетел заедно със своя покоен брат Х. Шкорпил за повдигане на археологическото дело.“.


Ал. Радославов
Из СПОМЕНИ от
ученичеството ми във Варненската мъжка гимназия

/Юбилеен сборник на ВДМГ „Фердинанд I“ 1879-1929, Варна, 1930/