Братя Шкорпил поставят началото на системното изучаване на тракийската култура в България. Интересът им датира още от първите археологически проучвания на Хермин Шкорпил през 80-те години на ХІХ век, на многобройните тракийски паметници около Пловдив до последните разкопки, които Карел провежда през 1930 г. на тракийския могилен некропол край Галата, Варненско. Един почти петдесет годишен цикъл на изследване от двамата братя на почти непознатата дотогава тракийска култура в България.
В резултат на неуморната им дейност са открити, описани и популяризирани голям брой паметници, оставени от траките в българските земи. Трудни за изброяване са всички места, пребродени и проучени от двамата. Сред тях важно място заемат Североизточна и Южна България, Сакар планина. Откриват десетки тракийски светилища и селища, събират многобройни тракийски оброчни плочки, керамика, оръжие и др. В продължение на десетки години трупат ценни данни за местата открити от тях, голяма част от които днес вече не съществуват.
В своите изследвания Братя Шкорпил успешно прилагат за пръв път нов за времето си научен подход „на комплексното проучване среда-паметник-култура“, който е възприет едва през последните десетилетия на ХХ век и става основен в съвременната археологическа наука.

Илюстрациите са  изработени и публикувани от братя Шкорпил в книгата им МОГИЛИ, издадена през 1898 г.

Вижте още и Първа обща публикация