Със своя авторитет, сериозност на научен работник, същевременно общителен и със светъл характер, Карел Шкорпил е търсен и включван във всички културни инициативи на Варна. Той е основател на туристическото дружество във Варна. Членовете на дружеството носили смешното име „дармаданци“, но всички били обхванати от желанието да помогнат за набирането на данни и материали за историята на Варненския край.

 

Карел Шкорпил е член на комитета „Алея на Възраждането“, чиито бюстове-паметници са разположени по главната алея в Морската градина.

Шкорпил, без да е ловец, е член на ловното дружество, за да има възможност да включи и тях в големия вече брой музейни сътрудници.

Карел Шкорпил е инициатор за издигане на паметник на загиналия при Варна полски крал Владислав ІІІ Ягело и член и главен деятел по изграждането на днешния мавзолей.

 

Редики кадри от кинохроника показващи откриването на паметника от Цар Борис III и неговата съпуга

През 1923 г. във Варна се създава сдружението „Морски сговор“. Шкорпил е един от основателите му и първият уредник на създадения към сдружението Морски музей.

 

През 1930 г. Карел Шкорпил е удостоен от Чехословашката република със званието почетен консул във Варна, а през 1931 г. учредява славянското културно-просветно дружество в града.