„ … и на преклонна възраст Карел Шкорпил е все още в нашата среда и продължава да работи неуморно, не се е уморил. Всеки ден го намираме във Варненския археологически  музей с молив или перо в ръката, на една грамадна маса, всред купища книги и карти. Той не прави разлика между делник и празник. Всеки ден сутрин и следобед той е в музея“.


Васил Гочев е председател на ВАД в периода 1933-1942 г.