ПРИНОСЪТ НА ХЕРМЕНГИЛД И КАРЕЛ ШКОПИЛ ЗА БЪЛГАРСКАТА СПЕЛЕОЛОГИЯ

Алексей Жалов Както е известно, Вацлав Херменгилд  Шкорпил пристига в Плодвив 1880 г. и  е назначен за учител в Пловдивската мъжка гимназия. По-късно, учителства в  София, Сливен, Русе и Варна, където подпомага училищното обучение по естествена история, география, зоология, ботан...
Прочети още...

БРАТЯТА ШКОРПИЛ ЗА ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА НА БЪЛГАРИЯ

Живка Янакиева, Чавдар Начев   Имената на чехите Херменегилд и Карел Шкорпил са свързват с българската археология, но техният принос в изследване на природните богатства на нашата страна остава непопулярен. В края на ХІХ век в българското културно пространство са открити много нови средн...
Прочети още...

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

Третият куб ще е посветен на интересите им свързани с естествените науки. Работата на братята археолози Карел и Херман Шкорпил са богати на информация за множество български пещери („Изкопаеми богатства, изнамерени досега в целокупна България” (1882 г.), „Природни богатства на ц...
Прочети още...