Карел Шкорпил като епиграф

Макар и неспециалист-епиграф и не познаващ старите езици, Карел Шкорпил има големи заслуги за издирването и издаването на епиграфски паметници от България. Заедно с брат си Владимир, а по-късно и с Хермин, той издирва и обнародва в наши и чужди издания, множество гръцки, латински и старобългарски на...
Прочети още...

КАРЕЛ ШКОРПИЛ – ЕДИН ОТ ОСНОВАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРХЕОЛОГИЯ

До Освобождението, българските земи са били посещавани и проучвани от редица учени и пътешественици. В техните описания обаче се срещали предимно сведения за българските хубости и за живота на българския народ, само мимоходом се споменавали отделни паметници и находища на старини, сведенията за коит...
Прочети още...

Братя Шкорпил и Мадарския конник

Най-значителното дело на братя Шкорпил до началото на разкопките в Абоба-Плиска е инициативата за проучването на Мадарския релеф. За първи път Мадарският конник е описан от Феликс Каниц в съчинението му „Donau-Bulgarien und der Balkan“ /1872 г./, а през 1884 г. Константин Иречек, след на...
Прочети още...

Хермин Шкорпил – един от основателите на Българската археология

„Хермин притежаваше редки духовни качества. Благ, честен, безкористен, смирен, трудолюбив и общителен с всички обществени среди, той остави най-добри спомени на ония, които го познаваха. Напуснал на младини своето отечество, дойде в България веднага след Освобождението, учителства в разни град...
Прочети още...