СКИЦИ НА КАРЕЛ ШКОРПИЛ НА БРАТСКИ МОГИЛИ ОТ РАЙОНА НА ГРАД ПОПОВО, СЪХРАНЯВАНИ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА

Донка Николова   Скиците са 13 на брой, на паметници в района на град Попово, издигнати във връзка със сраженията на Източния руски отряд в периода юли – ноем. 1877 г. Документите постъпват в Държавен архив – Варна през 2016 г., в необработен вид, като безвъзмездно дарение от...
Прочети още...

Старини в Поповско, проучени и описани за първи път от Карел Шкорпил

През 1914 г. излиза подготвения от Карел Шкорпил след многогодишна теренна работа „Опис на старините по течението на река Русенски Лом“. Издаден като първа книга от поредицата „Материали за археологическата карта на България“, осъществена от Комисията за старините към Народни...
Прочети още...

Смъртта и погребението на Херман Шкорпил по документи от Държавен архив – Варна

Г. Георгиева, ст. експерт   Херман Шкорпил[1] умира на 25 юни 1923 г. във Варна на 65 годишна възраст. На 24 юни 1923 г. се провежда Общо годишно събрание на Археологическото дружество – Варна,[2] присъстват около 50 дружествени члена. „Заседанието се откри от Председате...
Прочети още...

Хермин Шкорпил и Габрово

След като завършва Института по политехника в Прага, Хермин Шкорпил изучава „Природни науки“ със специализация „Минералогия и ентомология“ в университетите в Прага и Лайпциг. През септември 1880 г., вече дипломираният Хермин, пристига в България, търсейки възможности за назн...
Прочети още...

„Римската кула“ и братя Шкорпил

Дълго време братя Шкорпил са били привлечени и от т.нар. „Римска кула“ – най-високата част на откритите по-късно Римски терми във Варна, от II-III в. Интересът им нараснал с разкриването на нови зидове при извършени изкопни работи, но поради липса на средства нямало как да се предп...
Прочети още...

Кастрици

Крепостта „Кастрици“ е разположена на морския бряг, на десетина километра североизточно от Варна, на нос „Св. Яни”, в северния край на Варненския залив, от където произлиза и едно от мената й „Ай-Яни-калеси”. До края на ХІХ в. е била наричана и „Чатал таш ка...
Прочети още...

Беседи на Хермин Шкорпил

За да направи общодостъпна идеята за голямото значение на старините за миналото на страната ни, Хермин неуморно ги проучва и популяризира. Изнасял е възторжени беседи по градове и села, влизал е в тясно съприкосновение с местните жители и е черпил всички ония сведения, които са били така необходими...
Прочети още...

Погребение на Хермин Шкорпил

Несправедливо огорчен и оскърбен, Хермин Шкорпил умира на 25 юни 1923 г. по време на общото годишно събрание на Варненското археологическо дружество. Опелото и погребението му се извършват с голяма тържественост. Населението на цяла Варна излиза, за да изпрати своя обичан и много заслужил съграждан...
Прочети още...

КАРЕЛ ШКОРПИЛ КАТО НЕЗАМЕНИМ УЧЕН В ЗАЩИТАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. МИСИЯТА В ДОБРУДЖА (1917 г.)

Диана Николова Маринова     Братятата Херменгилд и Карел Шкорпилови от гр. Високе Мито (Източна Чехия) пристигат в България след Освобождението (Карел е на 22 години) и стават част от най-значителната като влияние и принос за българската модернизация втора вълна от чешки дейци. И...
Прочети още...

ЕДНО БЕЗКОРИСТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Във всички градове, в които са работили като учители, братя Шкорпил създават археологически, етнографски или природни сбирки, които по-късно стават основа за много от бъдещите музеи в страната. Привличали са вниманието на местните жители към миналото и старините в техните населени места и околностит...
Прочети още...