Проучвания на скални гробници

Братя Шкорпил правят първите проучвания на скални гробници, светилища и църкви, издълбани от древността на различни места из страната. Изследват подробно районите по течението на р. Русенски Лом и нейните притоци, в Провадийско, Шуменско, Силистренско и др. Тези проучвания изисквали особени усилия,...
Прочети още...

Интересът на Братя Шкорпил към етнографията на България

По време на своята изследователска дейност Карел и Хермин Шкорпил проявяват сериозен научен интерес и към бита и културата на населението по българските земи. Този интерес ги съпровожда навсякъде при техните пътувания, дори и в случаите когато са нямали никакви допирни точки с етнографията и фолклор...
Прочети още...

„Русенският период“ на братя Шкорпил

„Русенският период“ на братя Шкорпил е основополагащ за музейното дело в града, чрез откритите от Карел Шкорпил тук и в региона археологически обекти и събраните от Хермин експонати, обявени официално на 1 януари 1904 г. под името Археологически музей при реална гимназия „Княз Бори...
Прочети още...

Пазители на историческата памет

Запленени от голямото богатство на паметници от всички исторически епохи, с които изобилстват нашите земи, братя Шкорпил остават поразени от страшното им варварско унищожение и незачитане, подложени на масово разрушение поради невежество и алчност. „Стари крепости и градища се унищожавали зара...
Прочети още...

ВСЕНАРОДНОТО ПОГРЕБЕНИЕ НА КАРЕЛ ШКОРПИЛ

Карел Шкорпил умира на 10 март 1944 г. в София. Съгласно решение на сдружение „Българска старина“, взето няколко години преди това, по негово желание, опелото и погребението се извършва при развалините на първата българска столица до гр. Плиска. Населението от Плиска и околните градове и...
Прочети още...

ХЕРМИН ШКОРПИЛ КАТО УЧИТЕЛ

Като учител Хермин Шкорпил е оставил най-приятни спомени у своите ученици, които са го обичали и дълбоко уважавали. Той е познавал основно България, преподавал е ясно и нагледно, и е умеел да буди жив интерес у своите възпитаници. В желанието си да ги запознае с природните богатства на „любезн...
Прочети още...

АКАД. КРЪСТЮ МИЯТЕВ ЗА КАРЕЛ ШКОРПИЛ

В една своя публикация в чест на Карел Шкорпил, акад. Кръстю Миятев дава много точна оценка на делото на чеха за България: „ … ако Дюмон, Каниц и други чужди изследователи откриха археологическите паметници на България за чужденците и за чуждата наука, Шкорпил откри тези паметници в кра...
Прочети още...

Проф. В. Велков за Карел Шкорпил

„Така, както Шлиман е търсил Троя с Омировата Илиада в ръка, така и аз винаги, когато съм търсил с Шкорпил в ръка, винаги съм намирал търсеното.“
Прочети още...

СПИСАНИЕ „МОРСКИ СГОВОР“, 1944 Г. – ПОСВЕТЕНО НА КАРЕЛ ШКОРПИЛ

       „Дядо Карел Шкорпил – та кой във Варна и в България из средите на учения свят не познаваше тоя голям учен, винаги готов да бъде полезен, пълен с хумор и олимпийско спокойствие? Кой не се считаше задължен да се запознае с него и да чуе от откривателя н...
Прочети още...

Семейната къща на Шкорпилови във Варна

Във Варна, Карел живее със семейството си и брат си Хермин в семейна къща, която проектира сам. От 28 октомври 1926 г. до 15 март 1939 г. в същата сграда се помещава седалището на почетното чехословашко консулство, за чийто ръководител Карел Шкорпил е определен от президента Т. Г. Масарик. Къщата се...
Прочети още...